Προωθώντας την ΤΝ στην Ελληνική Κοινωνία και τις Επιχειρήσεις

Όμιλος Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Όμιλος Τεχνητής Νοημοσύνης – AI Catalyst είναι ένα ευρύ δίκτυο στελεχών από τον χώρο της Επιχειρηματικότητας, της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.  Στοχεύει στην υλοποίηση κομβικών παρεμβάσεων με σκοπό να αποτελέσει τον καταλύτη στη χώρα μας για μια γρήγορη μετάβαση στην νέα εποχή μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο σκοπός μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ)
στο επίκεντρο

Υποστήριξη του Κοινωνικού & Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος

Ανάδειξη του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (μέσω ομάδων εργασίας). Δίαυλος επικοινωνίας με φορείς καινοτομίας του εξωτερικού. Εξεύρεση χρηματοδοτικών λύσεων & εργαλείων. Ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής οικονομίας.

Προώθηση της γνώσης & της υιοθέτησης της ΤΝ

Διασφάλιση της αξιοπιστίας της ΤΝ. Διάδοση κουλτούρας & ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής & εξοικονόμιση πόρων. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και εμπιστοσύνης των πολιτών.

Στήριξη της τεχνολογίας της ΤΝ

Καινοτόμα έργα δημοσίου συμφέροντος. Ανάπτυξη λύσεων ΤΝ και ευφυών συστημάτων. Δημιουργία ολοκληρωμένου μητρώου ΤΝ (πρόδρομος του επιμελητηρίου ΤΝ). Αξιοποίηση επιστημονικών δεδομένων και παραγόμενης έρευνας.

Προώθηση της διαφάνειας και της δεοντολογίας στις λύσεις ΤΝ

Προσωπικά δεδομένα. Ηθική και δεοντολογία. Νομική διάσταση. Παραπληροφόρηση & ψευδείς ειδήσεις.

Το Όραμά μας

Όραμα του AI Catalyst είναι να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αξιοποίηση και τον εκδημοκρατισμό των απεριόριστων δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης, εντός του πλαισίου που διαμορφώνει η ηθική, η διαφάνεια και το δίκαιο, με δράσεις διασύνδεσης της έρευνας με τη βιομηχανία και την παραγωγή, καθώς και με δράσεις προώθησης της σχετικής κουλτούρας και των αντίστοιχων δεξιοτήτων στις Επιχειρήσεις, το Κράτος και την Κοινωνία.

Γνωρίστε τα μέλη του ΔΣ

Ποιοί Είμαστε

Δημήτρης
Γερογιάννης

Πρόεδρος

Θανάσης Μαρκαντώνης

Α' Αντιπρόεδρος

Νίκος
Πάσιος

Β' Αντιπρόεδρος

Δώρα Συκαρά Λεκάκη

Γ' Αντιπρόεδρος

Εύα
Δημητρίου

Γενική Γραμματέας

Έλενα
Πατεροπούλου

Μέλος
Υπεύθυνη Fund Raising

Παντελής
Λάμπρου

Μέλος
Υπεύθυνος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Γιώτα
Σταθάκου

Αναπληρωματικό μέλος
Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Άγις
Γεωργίου

Αναπληρωματικό Μέλος
Διασύνδεση με το οικοσύστημα

Θέλω να εγγραφώ!

Ενημερωθείτε για την την διαδικασία Εγγραφής στον ΟΤΕΝ