1ο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης του ΟΤΕΝ, Σάββατο 11/6, Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος - AICatalyst

Online Auditorium

Welcome to the online auditorium of AiCatalyst

Welcome to the online auditorium of AiCatalyst. Select from the list below the room you wish to join. Our lectures are broadcasted via the MS Teams and Zoom platforms.