Στην σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία εξουσιοδότησης μέλους προς κάποιο άλλο τακτικό και οικονομικά ενήμερο μέλος για εκπροσώπηση του στην Γενική Συνέλευση του Ομίλου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΟΤΕΝ), σύμφωνα και με το καταστατικό.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιο άλλο μέλος, παρακαλούμε ακολουθείστε τα επόμενα βήματα:

  1. Συνδεθείτε στην σχετική σελίδα του gov.gr για την ψηφιακή έκδοση εξουσιοδότησης.
  2. Συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο TAXIS ή μέσω του web-banking της τράπεζας που συνεργάζεστε.
  3. Επιβεβαιώνετε τα βασικά προσωπικά σας στοιχεία.
  4. Συμπληρώνετε τα επιπλέον προσωπικά σας στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση της εξουσιοδότησης (π.χ. Αριθμός Ταυτότητας).
  5. Συμπληρώνετε στο πεδίο “Κείμενο Εξουσιοδότησης” το ακόλουθο κείμενο: “Εξουσιοδοτώ τον / την……. προκειμένου να με εκπροσωπήσει στην ετήσια τακτική ΓΣ του ΟΤΕΝ – ΑΙ Catalyst η οποία θα λάβει χώρα στον ΝΟΕ Πειραιώς την 11.06.2022.”
  6. Συμπληρώστε τα σχετικά πεδία στην ενότητα “Στοιχεία Εξουσιοδοτούμενου”  (αναφορικά με το μέλος του ΟΤΕΝ που θέλετε να εξουσιοδοτήσετε – ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μέλος που θα εξουσιοδοτήσετε θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερο για να μπορεί να συμμετέχει στη ΓΣ).
  7. Ολοκληρώνετε την έκδοση της εξουσιοδότησης και την εξαγωγή σε μορφή pdf.
  8. Το αρχείο με την εξουσιοδότηση θα πρέπει να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@aicatalyst.gr με θέμα: “Εξουσιοδότηση μέλους για εκπροσώπηση στην ΓΣ”
  9. Το μέλος που θα σας εκπροσωπήσει θα πρέπει να έχει μαζί του την ημέρα της ΓΣ την εξουσιοδότηση σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, καθώς και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας).