Επιτροπές & Μέλη

Διοικητικό Συμβούλιο

Παύλος Σωτηριάδης

Πρόεδρος

Θανάσης Μαρκαντώνης

Α' Αντιπρόεδρος

Νίκος Πάσιος

Β' Αντιπρόεδρος

Θοδωρής Κρίντας

Γ' Αντιπρόεδρος

Βασίλης Μπόκος

Γενικός Γραμματέας

Παντελής Λάμπρου

Μέλος
Υπεύθυνος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δημήτρης Γερογιάννης

Μέλος
Υπεύθυνος Τεχνολογίας, E&A

Εξελεγκτική Επιτροπή

Σωτήρης Σκαπέρδας

Μέλος

Λουκάς Δροσόπουλος

Μέλος

Χρήστος Διονυσόπουλος

Μέλος

Συμβουλευτική Επιτροπή

Στέφανος Κόλλιας

Συντονιστής του πυλώνα για τη σύνδεση με την πολιτεία

Βαγγέλης Καρκαλέτσης

Συντονιστής του πυλώνα για τη σύνδεση με την ερευνητική κοινότητα

TBA

Συντονιστής του πυλώνα για τη σύνδεση με τις επιχειρήσεις