1ο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης του ΟΤΕΝ - AICatalyst

Downloads

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε χρήσιμα έγγραφα αναφορικά με την δραστηριότητα και την λειτουργία του Ομίλου Τεχνητής Νοημοσύνης.