Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και της δημοσιότητας των ενεργειών του Ομίλου Τεχνητής Νοημοσύνης, στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις αναφορικά με την δραστηριότητα του Ομίλου.