1ο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης του ΟΤΕΝ - AICatalyst