Εγγραφή Μέλους

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;

Η συμμετοχή στον AI Catalyst μπορεί να γίνει με την ιδιότητα του μέλους ή του φίλου. Τα μέλη έχουν πλήρη πρόσβαση στις διαδικασίες του Ομίλου, καθώς επίσης και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η εγγραφή ως μέλους συνεπάγεται και την υποχρέωση ετήσιας συνδρομής για τις ανάγκες του ομίλου. Οι φίλοι του ομίλου, μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες εκδηλώσεις, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογικές διαδιακσίες. Η εγγραφή ως φίλου στον όμιλο, δεν συνεπάγεται κάποια υποχρέωση καταβολής συνδρομής.

 

Ποια είναι η διαδικασία;

Για την εγγραφή σας στον Όμιλο θα πρέπει να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση (υπάρχουν στη συνέχεια οι σύνδεσμοι προς τα σχετικά αρχεία) και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@aicatalyst.gr μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σας. Κάθε νέο μέλος για να έχει δικαίωμα εγγαρφής, θα πρέπει να προτείνεται από δύο παλαιά και ταμειακά ενήμερα μέλη του σωματείου. Για τον σκοπό αυτό, τα δύο αυτά μέλη θα πρέπει να προσυπογράφουν την αίτηση εγγραφής του νέου μέλους και να αναφέρουν τον αριθμό μητρώου τους.

Κατεβάστε σε επεξεργάσιμη μορφή το σχετικό αρχείο και συμπληρώστε τα στοιχεία σας.