Εκδηλώσεις

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε το ιστορικό των εκδηλώσεων (ομιλίες, διαλέξεις, συνέδρια, κτλ.) που έχουν διοργανωθεί  ή υποστηριχθεί από τον ΟΤΕΝ.

Θέλω να εγγραφώ!

Ενημερωθείτε για την την διαδικασία Εγγραφής στον ΟΤΕΝ